Om Institutionen

I Mågodtland er børnefællesskaber og børneperspektivet grundstenen i udviklingen af vores pædagogik og vores pædagogiske praksis. Institutionen består af en vuggestue med 60 børn, fordelt på 5 stuer (Guldsmedene, Guldfiskene, Rødkælkene, Blåmejserne og Blåhvalerne) og udflytterbørnehaven Muldvarpen med 96 børn, fordelt på 4 stuer (Sabeltigerne, Rævene, Sørøverne og Bavianerne)

Vi er af den overbevisning, at læring og tilegnelsen af kundskaber udvikles i en social kontekst, hvor læringsmiljøet er kendetegnet ved nærværende, deltagende, engagerede og tydelige voksne, som har fokus på relationer og fællesskab. Det enkelte barn skal opleve "at høre til" og "være med". For at give børnene nogle redskaber til dette, arbejdes der både i vuggestuen og børnehaven med "Fri for Mobberi". 

Derudover bruger vi forskellige pædagogiske redskaber, så som Alle Med, TRAS, Tegn på læring, SMTTE, TOPI m.fl