Om Institutionen

I Mågodtland er børnefællesskaber og børneperspektivet grundstenen i udviklingen af vores pædagogik og vores pædagogiske praksis.

Vi er af den overbevisning, at læring og tilegnelsen af kundskaber udvikles i en social kontekst, hvor læringsmiljøet er kendetegnet ved nærværende, deltagende, engagerede og tydelige voksne, som har fokus på relationer og fællesskab. Det enkelte barn skal opleve "at høre til" og "være med". For at give børnene nogle redskaber til dette, arbejdes der både i vuggestuen og børnehaven med "Fri for Mobberi".

Derudover arbejdes der også systematisk med læreplanstemaer, som vi har lagt ind i et årshjul med rum for både pejlemærkerne og egne temaer. Årshjulet er inddelt i kvartaler og til hvert kvartal laves en rammebeskrivelse af indhold og formål.

Derudover bruger vi forskellige pædagogiske redskaber, så som Alle Med, TRAS, Tegn på læring, SMTTE m.fl