Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Som forældre i Mågodtland indgår I som ligeværdige partnere i en fælles sag - nemlig Jeres barns udvikling, trivsel og læring. Det forudsætter, at vi respekterer og anerkender hinandens forskellige tilgang til børnene. I er dem, som kender Jeres barn bedst hjemme og i andre sammenhænge end i Mågodtland. Pædagogerne har en faglig viden og tilgang og er dem, som kender Jeres barn bedst i det fællesskab det indgår i, i Mågodtland. Det forudsætter tillid og en åben dialog omkring Jeres barn - også når noget er svært. Pædagoger såvel som forældre har mulighed for at indkalde til samtale, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til barnets trivsel.

I en til tider fortravlet hverdag kan der opstå misforståelser eller urealistiske forventninger til hinanden. Det er først og fremmest pædagogernes ansvar at bringe eventuelle uenigheder/misforståelser/utilfredshed for dagens lys. Men det er ikke altid pædagogerne kan se på Jer, at noget er galt. Så lad det være en gensidig forventning til hinanden, at begge parter har ansvar for dialogen og dermed barnets udvikling og trivsel.

Som forældre har I også mulighed for at bringe temaer af generel karakter op på forældrerådsmøder. Se her, hvilke stuer forældrerepræsentanterne er knyttet til. Der bliver afholdt 4 forældrerådsmøder samt 1 forældremøde årligt. Forældremødet kan være af forskellig karakter, enten som temamøde, hele huset samlet eller afdelingsvis, men altid med mulighed for at tale med både de voksne samt de andre forældre fra stuen.

 

 

Bilag
Klagevejledning