Åbningstider

Lukkedage

Alle institutioner til børn 0-9 år i Københavns Kommune kan afholde op til 7 lukkedage. Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen og kan placeres på dage, hvor fremmødet af børn i forvejen er lavt.