Københavns Kommunes Pejlemærker
Publiceret den 27. september 2017 til Ingen
Indholdsfortegnelse
  1. Pejlemærker

1. Pejlemærker

 

I Mågodtland arbejder vi ud fra Københavns Kommunes seks pejlemærker 

  1. Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
  2. Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle 
  3. Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
  4. Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
  5. Sammenhæng – også i overgange
  6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Pejlemærkerne kommer til udtryk i den daglige pædagogiske praksis og er en af grundstenene i den måde, vi i Mågodtland arbejder på i hverdagen og den måde vi reflekterer, udvikler, evaluerer og diskuterer den pædagogiske kvalitet. 

Hvert år gennemfører områdets pædagogiske konsulent et tilsyn, hvor både vuggestuen og børnehaven bliver vurderet på deres arbejde med pejlemærkerne. Tilsynet fandt sted den 31.8. i børnehaven og den 6.9. i vuggestuen. Tilsynsrapporten kan læses: her